Mástsky potravinový spolok v STUPAVE

Trocha z histórie Mástu

Pôvodne samostatná obec Mást, bola pričlenená k Stupave roku 1953.

Dedina Mást sa vyvinula z malej osady medzi dvomi oveľa väčšími sídlami Stupavou a Záhorskou Bystricou. Najstaršia písomná zmienka o Máste je z roku 1314.  Postavenie malého sídla si zachovala počas celého 14. a 15. stor. Z toho dôvodu aj prípadný vonkajší podnet pre opustenie dediny znamenal nie čiastočné, ale úplné vyľudnenie. Tak sa stalo aj na začiatku 16. stor. (a potom v r. 1541). Po odsťahovaní sa nemeckého obyvateľstva zostala dedina pustá. Opätovný rozvoj nastal po znovuosídlení Chorvátmi na prelome dvadsiatych a tridsiatych rokov 16. stor. Toto osídlenie bolo ešte posilnené v štyridsiatych rokoch. Od polovice 16. stor. sa stav obyvateľstva v Máste ustálil približne na počte 20 port. Na začiatku deväťdesiatych rokov počet stúpol asi o polovicu, avšak koniec 16. stor. znamenal zase pokles nielen schopnosti platiť dane, ale zrejme aj počtu obyvateľstva. Mást bol od druhej štvrtiny 16. stor. takmer úplne chorvátskou dedinou.                   (ZDROJ: www.dejinyzahoria.sk)

[obrazok] 0123.jpg

 


MÁSTSKA ZABÍJAČKA, alebo ukončenie zelovej sezóny, bude v sobotu 25.11. 2017 Srdečne Vás pozývame!

2017-11-11
Pozývame Vás na slávnosť ukončenia tohoročnej zelovej sezóny v Stupave -Máste, už tradične na nádvorí „Obecného domu v Máste“ v sobotu 25. novembra od 10.30 hod.

Oslávme spoločne MÁSTSKE HODY, v sobotu 12.8. 2017, srdečne Vás všetkých pozývame!

2017-08-01
Tohoročnú slávnosť posviacky Mástskeho kostola a jeho patrónov sv. Šebastiána a sv. Rócha, zahájime o 17.00 hod. na nádvorí bývalého Obecného domu v Máste. Všetci ste srdečne vítaní!

Pozývame Vás na „RYBÁRSKU ZÁBAVU“ obvodnej organizácie SRZ v Stupave, v sobotu 1.júla od 17.00 hod. na nádvorí objektu „Obecný dom Mást“. Tešíme sa na Vás!

2017-06-20
29. júna oslávime sviatok apoštolov sv. Petra a Pavla. Sv. Peter, pôvodným menom Šimon, bol aj s bratom Ondrejom rybárom od Galilejského jazera, vďaka čomu sú obaja považovaní za patrónov rybárov. Preto aj rybársky pozdrav Petrov zdar!

Nedeľná omša pri Kaplnke Sv. Urbana

2017-05-22
Tohoročná nedeľná omša za živých i zomrelých vinohradníkov ku cti sv. Urbana bude 28. mája. 2017 o 09.30 hod. pri kaplnke sv. Urbana v Stupave-Máste.

Veľký úspech slovenskej kapusty: Stupavské zelé získalo Chránené označenie pôvodu - EÚ

2017-05-11
OFICIÁLNA TLAČOVÁ SPRÁVA MPRV-SR: • Stupavské zelé získalo od Európskej komisie „Chránené označenie pôvodu“ • Len druhý výrobok s touto značkou na Slovensku • Pestovanie kapusty zaznamenalo na Slovensku výrazný až 70-% medziročný nárast

„Stavjaní mája“ v Máste – už tradične na nádvorí „Obecného domu Mást“. Srdečne Vás pozývame!

2017-04-21
1.máj je deň pred ktorým si ako každoročne oživíme starobylý symbolický zvyk v podobe stavania májov a oslávime snáď už definitívny príchod tohoročnej jari, symbol nového života.

Zverejnenie zápisu chráneného označenia pôvodu pre Stupavské zelé

2017-01-30
Úrad priemyselného vlastníctva SR nám oznámil, že dňa 7. 1. 2017 bola v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnená žiadosť o zápis chráneného označenia pôvodu pre "Stupavské zelé"

MÁSTSKA ZABÍJAČKA - ukončenie zelovej sezóny, bude v sobotu 19.11. 2016 - Srdečne Vás pozývame!

2016-11-05
Pozývame Vás na slávnosť ukončenia tohoročnej zelovej sezóny v Stupave -Máste, už tradične na nádvorí bývalého „Obecného domu v Máste“ v sobotu 19. novembra, začíname o 10.30 hod.


Viac sa dozviete na: www.dejinyzahoria.sk 

alebo na: www.sk.wikipedia.org

Kategórie

Akcie (28)
Publikácie (5)

Kľúčové výrazy

700 rokov Mástu Stupavské zelé hody kaplnka sv.Urbana obecný dom Mást rybárska zábava stavanie mája zabíjačka

Archív

November 2017 (1)
August 2017 (1)
Jún 2017 (1)
Máj 2017 (2)
Apríl 2017 (1)
Január 2017 (1)
November 2016 (1)
August 2016 (1)
Jún 2016 (2)
Apríl 2016 (1)
Január 2016 (1)
December 2015 (1)
November 2015 (1)
August 2015 (2)
Júl 2015 (1)
Jún 2015 (1)
Apríl 2015 (1)
Marec 2015 (1)
November 2014 (2)
August 2014 (2)
Január 2014 (1)
December 2013 (1)
November 2013 (1)
August 2013 (2)
November 2012 (2)
August 2012 (1)