Mástsky potravinový spolok v STUPAVE

MÁSTSKY POTRAVINOVÝ SPOLOK v STUPAVE

Právna forma: občianske združenie
Dátum vzniku: 19.7.2012
Registrácia MV: VVS/1-900/90-39830
Sídlo: Hviezdoslavova 1792/107A, 90031 Stupava
IČO: 42263565
Riadiace orgány: 3-členné predstavensto , 3-členná dozorná rada

 

Naše občianske združenie je dobrovoľné združenie fyzických a právnických osôb, ktoré majú záujem o rozvoj farmárskej poľnohospodárskej prvovýroby a výroby v regióne Stupavy, o ochranu kultúrnych a prírodných hodnôt a trvaloudržateľný rozvoj regiónu.

Dôležitou úlohou združenia je zastupovanie spoločných záujmov členov združenia v oblasti registrácie ochrannej známky EÚ na „Stupavské zelé“ ako výrobku s chráneným označením pôvodu, dodržiavanie špecifikácie, predpísanej výrobnej a výrobkovej dokumentácie, kontrolu dodržiavania špecifikácie a kvality „Stupavského zelá“, ochrana proti zneužitiu registrovaného označenia a udržiavanie štandardnej kvality všetkými výrobcami.

 

Organizujeme kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré podporujú farmársky životný štýl a nadväzujú na tradície našich predkov. Snažíme sa o obnovu objektu bývalého „Obecného domu Mást“ ako tradičnej inštitúcie, ktorá by mala v budúcnosti plniť chýbajúci prvok v oblasti kultúrno-spoločenského života obyvateľov časti Stupava-Mást.

 

Tak nám Pán Boh pomáhaj!


[obrazok] 20141115-001.jpg[obrazok] MPSS-clenovia_2012.jpg

[obrazok] MPSS-clenovia-2013.jpg

[obrazok] MPSS_clenovia_2013.jpg

[obrazok] MPS-clenovia-2013-08.jpg

[obrazok] MPSS-clenovia-2014.jpg

[obrazok] 20141115-IMG_2272.jpg