Mástsky potravinový spolok v STUPAVE

Rekonštrukcia nádvoria objektu bývalý „Obecný dom Mást“ úspešne ukončená!

Po odsúhlasení spôsobu rekonštrukcie nádvoria s vlastníkom objektu, teda Mestom Stupava, následnom spracovaní potrebnej projektovej dokumentácie a získaní potrebných súhlasov a povolení sme v apríli 2014 zahájili samotné rekonštrukčné práce. Obnovený bol vonkajší murovaný plot, odstránená bola jeho centrálna časť v dĺžke ca 7,0 m a nahradená kovovou posuvnou bránou, takéto riešenie zabezpečuje v prípade potreby priame prepojenie nádvoria s priľahlou uličkou, čím sa významne zväčší využiteľný priestor pre organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí na nádvorí. Rekonštrukcia ďalej zahŕňala vybratie pôvodnej dlažby a novú pokládku z časti pôvodnej a z časti novej dlažby na celkovej ploche ca 250 m2 s následnou úpravou jestvujúcej zelene na ploche nádvoria. Pozdĺž celého nádvoria bola na priľahlých stenách rozmiestnená nová elektroinštalácia. Zároveň boli zrekonštruované aj priľahlé sociálne zariadenia prístupné priamo z nádvoria, dobudovaný bol prístrešok nad ich vstupom a stena ktorá ich oddeľuje od okolitého priestoru nádvoria. Prvú fázu rekonštrukcie nádvoria sa nám podarilo ukončiť v auguste 2014 aj vďaka Vašim dobrovoľným príspevkom, ktoré sme vyzbierali na nami organizovaných kultúrno-spoločenských podujatiach, ako aj vďaka finančnému prispeniu Mesta Stupava a nezištnej pomoci niektorých miestnych firiem a obyvateľov.

[obrazok] P1090713.JPG [obrazok] P1110078.JPG

[obrazok] P10230.jpg [obrazok] MPSS-clenovia-2014.jpg

V druhej fáze rekonštrukcie sme pokračovali v roku 2015. Dokončili sme nátery priľahlých stien nádvoria a po odsúhlasení s vlastníkom objektu, získaní potrebných súhlasov, povolení a v neposlednom rade aj potrebných financií, sme v júni 2015 umiestnili nad celou plochou pódia o rozlohe ca 30m2, ľahký celodrevený prístrešok, čím sa nám podarilo opäť výrazne skultivovať celé prostredie nádvoria. 

[obrazok] P00512.JPG [obrazok] P00312.JPG


[obrazok] logoBSK.jpgPrístrešok nad pódiom bol zrealizovaný vďaka výraznému finančnému prispeniu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Týmto ďakujeme BSK za spoluprácu na projekte rekonštrukcie nádvoria.

Realizáciou prístrešku nad pódiom sme teda úspešne ukončili projekt rekonštrukcie nádvoria objektu bývalého „Obecného domu Mást“. Najviac nás teší že máme teraz aj v rámci mestskej časti Stupava-Mást dôstojný priestor na spoločné stretnutia obyvateľov mesta.

Ešte raz ďakujeme za finančnú pomoc BSK, ako aj Mestu Stupava a všetkým osobám a firmám, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na realizácii projektu rekonštrukcie nádvoria, srdečná vďaka Vám!Na rekonštrukciu nádvoria objektu bývalého „Obecného domu Mást“ sme sa odhodlali začiatkom roku 2014. Cieľom rekonštrukcie bolo zlepšenie dispozičného riešenia nádvoria so zreteľom na využitie a zachovanie jeho pôvodných častí ako aj zväčšenie využiteľného priestoru, čo sa podarilo otvorením oplotenia a priamym prepojením nádvoria s priľahlou uličkou.