Mástsky potravinový spolok v STUPAVE

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/791, dňa 11. mája 2017 Európska komisia schválila doplnenie registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení o „Stupavské zelé".
Stupavské zelé sa tak dostáva na zoznam takmer 1400 európskych výrobkov, ktorých zemepisné označenie alebo označenie pôvodu je pod ochranou EÚ.


Stupavské zelé (CHOP) - Špecifikácia výrobku (Príloha č.1)
-Dokument na stiahnutie TU!

Stupavské zelé (CHOP) - Jednotný dokument  (Príloha č.1)
- Dokument na stiahnutie TU!

Od roku 2011 je účinné Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 360/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkam.


Nariadenie-vlády-SR_360-2011 - Dokument na stiahnutie TU!

Nariadenie-vlády-SR_360-2011/2016 - Stanovenie malého množstva - Dokument na stiahnutie TU!