Mástsky potravinový spolok v STUPAVE

Členovia združenia

Jozef Fabian, predseda

Roman Gašpárek, podpredseda

Anton Gorbár, podpredseda

Peter Lachkovič, člen dozornej rady

Peter Semanco, člen dozornej rady

Anton Gama

Tibor Požgay

Imrich Horínek

Peter Krajčír

Jozef Veselovský

Miroslav Kalivoda

Robert Daráš

Peter Nosek

Anton Stankovský

Ladislav Kiprich

Martin Maroš

Štefan Neradovič

Juraj Puškáč

......................................................

čestní členovia združenia MPSS:

Ján Suchý, Peter Stankovič, Anton Hrnko