Mástsky potravinový spolok v STUPAVE

Žiadosť o ochranu pôvodu pre stupavské zelé čaká na zverejnenie v EÚ.

Bratislava 24. januára 2015 (TASR) – Žiadosť o vydanie európskeho ochranného označenia pôvodu pre "stupavské zelé" je už v druhej etape konania, prebiehajúcej na úrovni Európskej komisie(EK). Žiadosť bola na komisiu podaná 26. októbra 2015, ďalším krokom by malo byť jej oficiálne zverejnenie v Úradnom vestníku EÚ. Podľa vedúceho tlačového a politického oddelenia Zastúpenia EK na Slovensku Andreja Králika však nemožno odhadnúť, kedy sa tak stane.

Výsledkom druhej etapy konania, prebiehajúcej od 26.10.2015 na úrovni Európskej komisie(EK) by malo byť oficiálne zverejnenie chráneného označenia pôvodu pre "stupavské zelé" v Úradnom vestníku EÚ. Tento zdĺhavý proces spravidla trvá 12 až 18 mesiacov. CELÝ ČLÁNOK SI PREČÍTAJTE TU!


Dňom 26.10.2015 začala platiť prechodná ochrana označenia pôvodu pre "stupavské zelé" na vnútroštátnej úrovni.V tento deň bola Úradom priemyselného vlastníctva SR (UPV-SR) na základe rozhodnutia zo dňa 09.09.2015 podaná žiadosť európskeho ochranného označenia pôvodu pre "stupavské zelé". 

Rozhodnutie UPV-SR zo dňa 09.09.2015 :

[obrazok] StupavskeZele_RegistraciaUPV-SR-09-09-2015_MPSS.jpg